1 grudnia 2020- Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Epidemia HIV/AIDS to wciąż aktualny problem zdrowia publicznego w Polsce i na świecie.

Na świ ...
2020-12-04 Wiecej
Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Chemicznych Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Prac
2020-10-23 Wiecej

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.