31 maja 2017 roku -Światowy Dzień bez Tytoniu


Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Co roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia i partnerzy kampanii mają na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu oraz zagrożenia z ...
2017-05-26 Wiecej
Informacja dla Organizatorów Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci ...
2017-05-23 Wiecej
Bezpieczne zabawki - Jak wybierać i dezynfekować zabawki?
2017-05-23 Wiecej
Wyniki konkursu plastycznego pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!"

Wyniki konkursu plastycznego pt. „ Mamo, Tato, nie pal przy mnie!” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie jarosławskim.

Do konkursu plastycznego pt. „ Mamo, Tato ...
2017-05-23 Wiecej
Wyniki konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie proszę!”

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie proszę!” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przez dzieci, ...
2017-05-23 Wiecej
Tydzień Świadomości Czerniaka
Tekst alternatywny

W dniach 15-21 maja br. w całej Polsce obchodzony jest Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma zachęcić do regularnych badań i przestrzegania podstawowych zasad profilaktyki.

Hasło tegorocznej edycji to #7W przeciwko czerniakowi.

www ...
2017-05-18 Wiecej
PROGRAM PARADY SCHUMANA 20 MAJA 2017
2017-05-15 Wiecej
Ogłoszenie nr 1/2017 o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu
2017-05-11 Wiecej
KONKURSU MAŁY EKSPERT DS. LEKKIEGO TORNISTRA
2017-05-04 Wiecej
XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod hasłem „Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej”
Tekst alternatywny


7 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego pod hasłem „Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej”.

Organiz ...
2017-04-18 Wiecej
Lekki tornister
Tekst alternatywny


jest ogólnopolskim projektem, skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas „ 0”. Zapoczątkowany został przez Fundację Rosa w 2011 roku, od 2016 roku prowadzony jest w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Dz ...
2017-03-30 Wiecej
Regulamin XVI Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Tekst alternatywny


Organizatorzy:
- Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu
- Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie-rejon Jarosław, Przemyśl
- Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Pr ...
2017-02-16 Wiecej
VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Porozmawiajmy o uzależnieniach"
2017-02-08 Wiecej
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 2017 "Depresja - porozmawiajmy o niej"
Tekst alternatywny


Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych c ...
2017-02-08 Wiecej
"Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość" nowa kampania społeczna w ramach Projektu KIK/68
2017-01-31 Wiecej
Ferie zimowe 2016
2017-01-16 Wiecej
Rozporządzenie Nr 9/2016 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej gryp ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązuj
2016-12-20 Wiecej
IV Powiatowa OLIMPIADA WIEDZY O HIV i AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Olimpiada organizowana została w ramach kampanii edukacyjnej „ Światowy Dzień AIDS” , który obchodzony jest 1 grudnia.

Celem olimpiady było:
- popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych; ...
2016-12-02 Wiecej
Zapewnienie optymalnych warunków użytkowania komputerów przez dzieci
2016-11-30 Wiecej
18 - 25 LISTOPADA - EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA

W DNIACH 18-25 LISTOPADA 2016 ROKU W CAŁEJ EUROPIE OBCHODZONY JEST PO RAZ KOLEJNY EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA. WYDARZENIE TO PRZYGOTOWUJE DO OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA AIDS 1 GRUDNIA.

W naszym kraju żyje ponad 20 tys. osób z HIV, je ...
2016-11-23 Wiecej
Wyniki konkursu na fraszkę prozdrowotną pt. "Cukrzyca"

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 14 listopada Światowego Dnia Cukrzycy pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Organizatorami konkursu są:
♦ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu ...
2016-11-10 Wiecej
Przypomnienie o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu przypomina, o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, zm. Dz. ...
2016-10-26 Wiecej
Zaproszenie na konferencję DOPALACZE DLACZEGO TAK NIEBEZPIECZNE
2016-10-25 Wiecej
CIĘŻAR TORNISTRÓW Wyniki badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego
2016-10-14 Wiecej
Regulamin Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"
2016-10-04 Wiecej
Regulamin konkursu na fraszkę prozdrowotną pt. "Cukrzyca"
2016-09-22 Wiecej
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO GRZYBOBRANIA
2016-09-16 Wiecej
Plakat i pismo zapraszające na szkolenia z zakresu profilaktyki dopalaczy
2016-09-13 Wiecej
Spoty LCD wraz z metryczkami do wykorzystania w ramach działań związanych z kampanią "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu "
2016-08-25 Wiecej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie 2016-08-01

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. ...
2016-08-02 Wiecej
Informacja w związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30.06.2016, poz. 960)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAROSŁAWIU informuje:
1. zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30.06.2016, poz. 960) obowiązująca od dnia 15.07.2016r.

ZNIOSŁA OBOWIĄZKI:
...
2016-08-02 Wiecej
Bezpieczne wakacje

Aby letni wypoczynek upłynął przyjemnie musimy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Powinniśmy także przygotować dzieci do przestrzegania zasad obowiązujących w placówkach letniego wypoczynku nad wodą, w lesie, na podwórku, na dro ...
2016-07-28 Wiecej
Podsumowanie z realizacji programu "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie jarosławskim

Celem programu było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej tematyki HIV i AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, a także uwrażliwienie na problematykę osób dotkniętych tymi chorobami. Adresatami programu była młodzież szkół ponadgim ...
2016-07-28 Wiecej
Podsumowanie programu "Moje dziecko idzie do szkoły"

Po raz pierwszy we wrześniu 2011 roku rozpoczęto realizację wojewódzkiego programu edukacyjnego p. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” w powiecie jarosławskim.

Celem programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” jest:
♦ uks ...
2016-07-22 Wiecej
Podsumowanie realizacji programu edukacyjnego "Znamię! Znam je?" w powiecie jarosławskim

Program „ Znamię! Znam je?” został zrealizowany pilotażowo w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/16. Celem programu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat czerniaka, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów sk ...
2016-07-22 Wiecej
O C E N A B I E Ż Ą C A J A K O Ś C I W O D Y W KĄPIELISKU Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie 2016-07-15

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo ...
2016-07-15 Wiecej
Podsumowanie program edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na zapobieganie zakażeniom HIV i chorobie AIDS pt. "Zawsze razem"

Tekst alternatywny

Od 2005r. na terenie powiatu jarosławskiego realizowany jest program edukacyjny dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pt. „Zawsze razem”.
Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszy ...
2016-07-14 Wiecej
Podsumowanie wojewódzkiego programu edukacyjnego pt. "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie jarosławskim.

Program edukacyjny „Wybierz życie - pierwszy krok” skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i poświęcony jest profilaktyce raka szyjki macicy i zakażeń HPV.

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki mac ...
2016-07-14 Wiecej
Ulotka informacyjno - edukacyjna w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży
2016-07-14 Wiecej
O C E N A B I E Ż Ą C A J A K O Ś C I W O D Y w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Zalew ZEK Radymno - 14.07.2016

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo w ...
2016-07-14 Wiecej
Podsumowanie programu "Ars czyli jak dbać o miłość" w powiecie jarosławskim.
2016-07-11 Wiecej
Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Nie Pal Przy Mnie, Proszę" w powiecie jarosławskim  w roku szkolnym 2015/2016

Tekst alternatywny

Program edukacji antytytoniowej  „Nie Pal Przy Mnie, Proszę” w roku szkolnym 2015/2016 realizowało 30 szkół podstawowych. Dwie szkoły zawiesiły realizację programu na ten rok szkolny. Programem zostało objętych 1120 uczniów, w tym ...
2016-07-07 Wiecej
Podsumowanie realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum "Znajdź Właściwe Rozwiązanie" za rok szkolny 2015/2016 w powiecie jarosławskim

Program edukacji antytytoniowej „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” w roku szkolnym 2015/2016 realizowało 16 gimnazjów i 3 szkoły podstawowe. Jedna szkoła zawiesiła realizację programu na ten rok szkolny. Programem zostało objętych:
- 112 ...
2016-07-07 Wiecej
ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV DLA pracowników sektora usług pozamedycznych FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW w Warszawie
2016-07-06 Wiecej
O C E N A B I E Ż Ą C A J A K O Ś C I W O D Y W KĄPIELISKU Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie 2016-07-01


Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2016-07-01 Wiecej
O C E N A B I E Ż Ą C A J A K O Ś C I W O D Y W KĄPIELISKU Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie 2016-06-21

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2016-06-21 Wiecej
O C E N A B I E Ż Ą C A J A K O Ś C I W O D Y w miejscu wykorzystywanym do kąpieli "Zalew ZEK" Radymno 2016-06-21

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo ...
2016-06-21 Wiecej
Podsumowanie realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie jarosławskim.

Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Zapobieganie podejmowaniu palenia w wieku rozwojowym jest n ...
2016-06-16 Wiecej
Konkurs "Oddal to"
2016-06-14 Wiecej
INSTRUKCJA W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAMI
2016-06-13 Wiecej
Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Jarosławiu

1 czerwca br. jarosławskim Rynku odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Ideą tego spotkania jest moda na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, dopalaczy, alkoholu i przemocy. Sama młodzież współtworzyła sp ...
2016-06-07 Wiecej
Laureaci konkursu pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!" w roku szkolnym 2015/2016.

31 maja br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów powiatowego konkursu pt. „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!”

Konkurs skierowany był dzieci ...
2016-06-02 Wiecej
Laureaci powiatowego konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie proszę!” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Nie pal przy mnie proszę” w roku szkolnym 2015/2016. 


W dniu 31 maja br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów powiatowego konkursu „Nie pal przy mnie proszę!”. Nagrody wręczył Pan Edward Mok ...
2016-06-02 Wiecej

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.