Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012

W związku z prowadzoną przez nas akcją „ Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012” w imieniu Pracowni Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji, czy na terenie objętym Państwa jurysdykcją znajdują się stanowiska roślin tych gatunków. Jeśli tak, bardzo proszę o dodatkowe informacje na temat skali inwazji tj. gdzie znajdują się stanowiska, od kiedy istnieją, jakie jest źródło ich istnienia, jaka jest gospodarka gatunkami, czy odnotowano szkody powodowane przez barszcz np. obrażenia u ludzi lub zwierząt, zarastanie łąk i pastwisk, zmniejszanie atrakcyjności inwestycyjnej lub turystycznej terenów objętych inwazją itp.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszcz olbrzymi (Heracleum mantegazzianum) są inwazyjnymi gatunkami obcymi, które charakteryzują się bardzo wysoką toksycznością. Zawarte w ich soku furokumaryny wiążą się z DNA komórek i mogą powodować m.in. dermatozy wszystkich trzech stopni, obrażenia układu oddechowego, a nawet wstrząs anafilaktyczny (patrz: http://gazetylokalne.pl/a/wierzchowo-dworzec-trwa-walka-o-zdrowie--5/print ) . Ponadto zdarza się, że aby doszło do tego typu obrażeń nie jest konieczny bezpośredni kontakt z rośliną. W letnie upalne, słoneczne dni toksyczne substancje transpirują w liści do powietrza i mogą samoistnie osadzać się na ludzkiej skórze, powodując obniżenie jej odporności na promienie słoneczne, a tym samym przyczyniając się do powstania groźnych poparzeń.

PSER WSEiZ od 2000 r. prowadzi badania dotyczące skali inwazji tych gatunków na terenie Polski. Mają one na celu:
1) zebranie informacji dotyczących występowania toksycznych barszczy (obecnie w naszych bazach danych znajdują się informacje o ponad 500 stanowiskach w całej Polsce),
2) zbadanie ich właściwości:
a) toksycznych - pod kątem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego,
b) inwazyjnych - w aspekcie zagrożenia dla różnorodności biologicznej oraz tempa i kierunków rozprzestrzeniania się,
3) analizę skali inwazji i opracowanie lokalnych programów zarządzania tymi gatunkami.

Pracownia wraz z Fundacją „Palący Problem - HERACLEUM” przeprowadza również inwentaryzacje barszczu na terenach gmin. Więcej o kaukaskich barszczach i badaniach PSER WSEiZ na stronie: http://barszcz.edu.pl

Ponieważ tylko udział lokalnych władz, organizacji oraz ludności w naszej akcji może dostarczyć unikatowych informacji na temat skali inwazji barszczu Sosnowskiego i barszczu olbrzymiego w Polsce, będziemy ogromnie wdzięczni za rozpropagowanie informacji o naszej akcji. Załączam materiały informacyjne oraz wstępny raport z jej przebiegu, stworzony na podstawie dotychczas otrzymanych danych z innych instytucji i gmin. Będziemy ogromnie wdzięczni za umieszczenie tych materiałów na Państwa stronach internetowych.

Dane zebrane w trakcie trwania akcji zostaną opublikowane w serwisie htttp://barszcz.edu.pl oraz wykorzystane do analiz skali inwazji kaukaskich barszczy w Polsce.

Zachęcamy również do przyłączenia się do nas na http://barszcz.edu.pl oraz na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Barszcz-Sosnowskiego-i-barszcz-olbrzymi-w-Polsce/367697116625519.

Ogólnopolski Spis Powszechny Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego 2012

Raport wstępny


Z wyrazami szacunku
w imieniu PSER WSEiZ
mgr inż. Izabela Sachajdakiewicz

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa
izabela.sachajdakiewicz@barszcz.edu.pl

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.