Światowy Dzień Bez Tytoniu 2013

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia bez Tytoniu -31 maja 2013 ogłoszonym przez WHO jest „ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI TYTONIU ORAZ SPONSORINGU PRZEZ FIRMY TYTONIOWE”. Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu .

Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszania liczby osób palących. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe.

Wszystko to ma między innymi pobudzić kraje do realizacji art. 13 Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu, mówiącego o kompleksowym zakazie reklamy i promocji tytoniu oraz sponsorowania imprez masowych przez firmy tytoniowe, a także aby skierować uwagę środowisk lokalnych, krajowych i globalnych na działania utrudniające praktyki przemysłu tytoniowego.

Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2011 r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy. Dodatkowo wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacznie obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez firmy tytoniowe.

Istotnym elementem prowadzonych działań jest również informowanie o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu oraz edukacja społeczeństwa na temat zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10,poz 55, z póz.zm) oraz możliwości zgłaszania przypadków łamania zakazu reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych i zakazu sponsorowania przez formy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.

Spot Światowego Dnia bez Tytoniu -31 maja 2013

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.