15 listopada 2018 - Światowy Dzień Rzucania Palenia


Tekst alternatywny

Co roku w trzeci czwartek listopada (w tym roku 15.) w Polsce i na całym świecie organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz media jednoczą się w budowaniu świadomości palaczy na temat tragicznych skutków palenia tytoniu.

Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest w Polsce od 1991 r.

Palenie papierosów jest co roku przyczyną przedwczesnej śmierci 5 milionów dorosłych osób na całym świecie. W Polsce od lat prowadzone są długofalowe działania edukacyjne mające na celu budowanie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu dymu papierosowego na organizm oraz zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem.

Każdy palący może zerwać z nałogiem. Tak jak w przypadku innych uzależnień, pierwszym krokiem do zerwania z nałogiem jest podjęcie świadomej i wcześniej zaplanowanej decyzji o odstawieniu substancji uzależniającej. Każdy, kto kiedykolwiek próbował rzucić palenie, wie, że nie jest to łatwe zadanie i czasami wymaga wielu prób.

Światowy Dzień Rzucania Palenia służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Akcja zwraca uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i ma na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu.

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu -wyniki badań 2017 r.

(źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/postawy-polakow-do-palenia-tytoniu-raport-2017/ ).

W 2017 roku do nałogowego (codziennego) palenia przyznawała się niemal jedna czwarta Polaków - 24% . Na podstawie wyników z poprzednich lat zauważalna jest tendencja spadkowa udziału osób palących nałogowo. Odsetek regularnych palaczy zmalał z 31% w 2011 roku do 24% w 2015 roku. W 2017 roku odsetek ten nie uległ zmianie.

Nadal więc potrzebne są działania prowadzące do ograniczenia palenia tytoniu - przede wszystkim działania edukacyjno-informacyjne w postaci kampanii społecznych/medialnych oraz akcji prozdrowotnych. Szczególnie ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, aby wyeliminować lub opóźnić proces inicjacji tytoniowej, ponieważ jak wskazują przeprowadzone badania nałogowi palacze najczęściej zaczynają palić codziennie w wieku 15-19 lat.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem społecznie i ekonomicznie zróżnicowanym. Wśród mężczyzn częściej palą 40-latkowie (40% osób w wieku 40-49 lat), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40%) oraz ci, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną (37% z nich). Wśród kobiet osobami częściej palącymi tytoń są 30-latki (31%), gospodynie domowe (39%) oraz osiągające niskie dochody (41%). Zdecydowanie najwyższe odsetki palących notuje się wśród bezrobotnych (47% ogółu) oraz wśród osób źle oceniających swój status materialny (30% ogółu), a najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem (17% z nich pali) oraz dobrze lub średnio oceniających swoją sytuację ekonomiczną (24% z nich pali).

Odsetek osób narażonych na bierne palenie pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Wyniki badania pokazują (podobnie jak w poprzednich latach), że miejscem, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na bierne palenie, są przystanki autobusowe. 23% badanych deklaruje, że było narażonych na dym tytoniowy w tych właśnie miejscach.

Jakie korzyści przynosi rzucenie palenia?
Po 20 minutach: tętno obniży się oraz ciśnienie tętnicze krwi powróci do normy
Po 8 godzinach: poziom tlenu we krwi wzrośnie, a poziom tlenku węgla zmaleje.
Po 1 dniu: ciśnienie krwi i tętno spada do normalnego poziomu, mogą wystąpić objawy abstynenckie (nadmierna nerwowość, bóle głowy, trudności z koncentracją), wzrasta apetyt.
Po 2 tygodniach: stabilizuje się układ krążenia, poprawie ulega funkcja układu oddechowego nawet o 30%, podwyższa się poziom tolerancji wysiłku.
Po 6 miesiącach: poprawia się funkcja układu odpornościowego, organizm łatwiej zwalcza infekcje, ustępuje apetyt na słodkie potrawy, regenerują się rzęski w drogach oddechowych, cera ulega odświeżeniu.
Po 1 roku: obniża się ryzyko zawału mięśnia sercowego, znacznie zmniejsza się niebezpieczeństwo powrotu do nałogu.
Po 5 latach: ryzyko zachorowania na raka płuc, jamy ustnej, krtani i przełyku zmniejszy się o połowę, regeneracji ulegają zniszczone komórki, poprawia się funkcja samoregulacji płuc.
Po 10 latach: ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy jest takie samo, jak osób niepalących.

Odstawienie papierosów jest zatem najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych!

Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.