1 grudnia 2020- Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Epidemia HIV/AIDS to wciąż aktualny problem zdrowia publicznego w Polsce i na świecie.

Na świecie żyje 37,9 miliona osób z HIV/AIDS, w 2018 r. zakażenie HIV rozpoznano u 1,7 miliona osób, 770 tysięcy osób zmarło z powodu HIV/AIDS.

W 2020 roku hasło Światowego Dnia AIDS, promowane przez UNAIDS, Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS na świecie, brzmi: Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność.

Podczas gdy uwaga całego świata skupiła się na pokonaniu pandemii COVID-19, hasło to nabrało szczególnego znaczenia. Globalna solidarność i wspólna odpowiedzialność skłaniają nas do spojrzenia na działania podjęte w celu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na nowo.

Tekst alternatywny


Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest czerwona kokardka ? symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi.

Ideę czerwonej kokardki po raz pierwszy zainicjowano w 1991 roku. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, walkę, ale również miłość. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Symbol ten został wymyślony przez członków Visual AIDS ? organizacji charytatywnej zrzeszającej artystów, działającej w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV/AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi. 

Obecność czerwonej kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w województwie podkarpackim stan na dzień 30 listopada 2020r. i w Polsce- stan na 31 grudnia 2019r.

W województwie podkarpackim od wdrożenia badań w roku 1985 do 30 listopada 2020 r. odnotowano ogółem 493 zakażenia HIV. Zakażenia HIV stwierdzono u:
394 mężczyzn,
86 kobiet,
6 dzieci do lat 15-tu,
7 osób bez podanych danych.

Ogółem na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 90 zachorowań na AIDS; 39 chorych zmarło.

W Polsce od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 grudnia 2019r. stwierdzono zakażenie HIV u 25544 osób, wśród których było co najmniej 6396 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1934 poprzez kontakty heteroseksualne oraz 4196 poprzez kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami. Ogółem w Polsce odnotowano 3768 zachorowań na AIDS; 1429 chorych zmarło.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.