Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Jarosławia w "Dwa Ognie" pod hasłem "Młodość bez nałogów"

19 grudnia 2018r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Jarosławia w „Dwa Ognie” pod hasłem „Młodość bez nałogów” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Organizatorami Mistrzostw byli:
- Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu,
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu.

Impreza miała na celu upowszechnianie poprzez sport wśród dzieci i personelu pedagogicznego wiedzy na temat uzależnień oraz kształtowanie właściwej pozytywnej postawy wobec zagadnień związanych z ochroną i doskonaleniem własnego zdrowia.

Do udziału w zawodach zgłosiły się dzieci z ośmiu szkół podstawowych z terenu miasta Jarosławia.

Mistrzostwa dostarczyły niezapomnianych wrażeń, organizatorzy przygotowali konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu. Do udziału w konkursie zaproszono po 2 uczniów z każdej szkoły. Uczniowie wypełniali test. Laureaci konkursu wiedzy o sporcie i zdrowiu to uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 i 11 w Jarosławiu, którzy otrzymali krokomierze i smycze, łącznie 10 osób; 5 osób nagrodzono piórnikiem i bransoletką.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Jarosławia w „Dwa Ognie”:
I miejsce SP nr 10
II miejsce SP nr 11
III miejsce SP nr 1

Wszystkie szkoły uczestniczące w zawodach oraz dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego i okolicznościowych upominków ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia.

Fot. R. Piwowar- MOSiR Jarosław

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.