Mikołajkowy Turniej "Dwa Ognie" pod hasłem "Młodość bez nałogów"

W dniu 11 grudnia br. tradycyjnie w jarosławskiej hali widowiskowo - sportowej MOSiR zorganizowana została impreza mikołajkowa dla dzieci szkół podstawowych miasta Jarosławia pod nazwą Mistrzostwa Jarosławia Szkół Podstawowych w „DWA OGNIE”.

Celem odbywającej się od kilkunastu lat imprezy, oprócz treści zabawowych, jest również upowszechnianie poprzez sport wśród dzieci wiedzy na temat uzależnień, zagrożeń jaki są z nimi związane, kształtowanie właściwej, pozytywnej postawy wobec zagadnień związanych z ochroną i doskonaleniem własnego zdrowia, propagowanie hasła „Sport to zdrowie”.

W zawodach, które przebiegły w miłej i sportowej atmosferze wzięły udział dzieci z klas IV - V wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Jarosławiu.

Zawody rozegrano w trzech grupach systemem każda szkoła z każdą. W poszczególnych grupach zwyciężyły: Szkoła : Podstawowa Nr 4 im. St. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego oraz Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

Podczas zawodów przeprowadzony został, konkurs dla dzieci wiedzy o zdrowiu i. sporcie. W konkursie przygotowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Jarosławiu uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół uczestniczących w zawodach. Uczniowie wypełniali okolicznościowe testy. Laureatami konkursu byli:
- Jakub WYSOCKI - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu,
- Szymon KASIECZKA - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu,
- Szymon ARGASIŃSKI - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu,
- Kacper ZEMBROPŃ - Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu,
- Maja LISZKA - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. St. Staszica w Jarosławiu.

Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Jarosławiu.

Wszystkie dzieci startujące w zawodach sportowych otrzymały słodki upominki, natomiast szkoły sprzęt sportowy ufundowany przez Burmistrza Miasta Jarosławia p. Waldemara Palucha.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Jarosławia - Wydział Oświaty, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa oraz Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Jarosławiu.

Fot. R. Piwowar

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.