I OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego

Organizatorzy olimpiady:
- Starosta jarosławski
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu.

Celem olimpiady było:
- Popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- Kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych;
- Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi;
- Aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. W szkolnym etapie brali udział wszyscy chętni uczniowie z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych- ok. 900 osób.

Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbył się 29 listopada w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W etapie powiatowym po 3 laureatów z etapu szkolnego z danej szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywało test wiedzy o HIV i AIDS. Zadaniem uczestników było zdobycie jak największej ilości punktów. W etapie powiatowym uczestniczyło 34 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Uczniowie z największą ilością punktów zostali laureatami I-III miejsca olimpiady.

W pracach Jury uczestniczyli:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu- lek. med. Beata Mędrala
- mgr Irena Puszkarz- certyfikowany edukator wiedzy o HIV i AIDS z SP ZOZ w Jarosławiu
- mgr Renata Majkut-Lotycz- pracownik Stanowiska Pracy ds. Oświaty i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu
- mgr Ewelina Wojtuś- pracownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Laureaci I Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS:
I miejsce- Piotr Pilch z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (nagroda wieża Hundai)
II miejsce- Tomasz Sołtys z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (nagroda- odtwarzacz MP4)
III miejsce- Ewelina Kasprzyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich w Jarosławiu (nagroda- odtwarzacz MP4).


Nagrody rzeczowe dla laureatów I-III miejsca ufundowane zostały przez Starostę Jarosławskiego. Ponadto każdy uczestnik etapu powiatowego otrzymał materiały promocyjne powiatu jarosławskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje młodzieży, nauczycielom, pedagogom szkolnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.

http://twojatv.info

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.