Informacja

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że w dniu 11.01.2018 weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz.2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje o wejściu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. z 2017r. poz.1975).

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.