Konferencja w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu podsumowująca program "Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej ? stop narkomanii w powiecie jarosławskim"

Dnia 27.11.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Jarosławiu odbyła się konferencja podsumowująca realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu program „Wiem więcej, żyję dłużej i bezpieczniej - stop narkomanii w powiecie jarosławskim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

W ramach realizacji programu od września do listopada br. w szkole odbyło się wiele działań, a wśród nich: profilaktyczne warsztaty dla uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej, Żywa biblioteka - spotkanie uczniów z osobą uzależnioną, ze spektaklem profilaktycznym wystąpił Teatr Maska z Rzeszowa. Odbyła się też rockowa profilaktyka w wykonaniu RYMcerzy „Nie zmarnuj swojego życia”. Ponadto, w ramach realizacji Programu dwóch nauczycieli skończyło kurs z zakresu terapia uzależnień.

Podczas konferencji wręczono nagrody i wyróżnienia uczniom, którzy wzięli udział w konkursach - plastycznym na plakat promujący zdrowy styl życia, wolny od zażywania substancji psychoaktywnych, skierowanym do szkół podstawowych powiatu jarosławskiego oraz na spot promujący zdrowy styl życia, wolny od zażywania substancji psychoaktywnych, skierowanym do szkół średnich.

Pracownik stanowiska pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu przygotował i przedstawił wystąpienie dotyczące informacji o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych na organizm młodego człowieka.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.