Ogólnopolska Noc Profilaktyki w Jarosławiu

Inicjatorem „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki” była Komenda Główna Policji. Jarosławska Policja włączyła się do tej akcji wspólnie z Urzędem Miasta Jarosławia w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia, Strażą Miejską z Jarosławiu a także nauczycielami z 2 szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu) . Ta profilaktyczna impreza miała poruszyć serca wolne od uzależnień, przemocy i obojętności.

Ogólnopolska Noc Profilaktyki w Jarosławiu rozpoczęła się odczytaniem przez p. Teresę Krasnowską odezwy „Profilaktyka a Ty” na jarosławskim rynku. Następnie był happening Zryw Wolnych Serc oraz dyskusja w klubie młodzieżowym Kuźnia, gdzie zorganizowane były punkty konsultacyjno-informacyjne m.in. dotyczące: uzależnień od dopalaczy, tytoniu, przemocy i alkoholu a także anoreksji i innych problemów młodzieży. W punktach konsultacyjnych można było porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji, stowarzyszeń, pedagogami, pracownikami PSSE w Jarosławiu (J. Siwek, R. Majkut-Lotycz), policjantami i nauczycielami. Palacze tytoniu mogli sprawdzić zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu a wszyscy uczestnicy mogli obejrzeć spoty o szkodliwości palenia tytoniu i spot dot. ustawy antytytoniowej.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.