PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO "RÓŻOWA WSTĄŻECZKA" W POWIECIE JAROSŁAWSKIM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Program „Różowa wstążeczka” realizowany był w 6 szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego, tj.:
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich w Jarosławiu

przez wicedyrektora szkoły, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, biologii, j. angielskiego, bibliotekarzy, wychowawców w internacie. Realizację programu w szkołach wzmocniono emisją filmów video pt. „Samobadanie piersi”, płyt CD na rzutniku multimedialnym. W ramach programu odbywały się pokazy oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące samobadania piersi. Ćwiczenia odbywały się na fantomach i modelach piersi chorych i zdrowych. Podczas badania uczennice otrzymały indywidualny instruktaż, w jaki sposób przeprowadzić badanie. Program realizowano poprzez różnego rodzaju formy pracy tj.: szkolenia, pogadanki, pokazy, ćwiczenia, formy wizualne, projekcje filmów, sesje edukacyjne z udziałem zaproszonych gości, informacje opublikowane na stronie internetowej szkoły, rozmowy indywidualne. W programie udział wzięła młodzież z 63 klas z 6 szkół ponadgimnazjalnych, edukacją objęto 548 uczennic, 227 chłopców, łącznie 775 uczniów. Rodzice uczniów również zostali objęci edukacją, uczestniczyli w zebraniach ogólnych szkoły, sesjach edukacyjnych, na zebraniach w poszczególnych klasach - zasięg 623 osoby. Szkolni koordynatorzy programu oraz nauczyciele z dużym zaangażowaniem realizowali program edukacyjny „Różowa wstążeczka” z wykorzystaniem różnorodnych form pracy. Uczennice chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. W szkołach na koniec programu uczennice uczestniczyły w spotkaniu profilaktycznym w udziałem zaproszonych gości podczas którego otrzymały materiały edukacyjne (ulotki, broszurki, kalendarzyki menstruacyjne z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Piersi).

Wnioski:
- szkolni koordynatorzy programu oceniają program jako dobry, ciekawy, potrzebny dla młodzieży
- program bardzo potrzebny do realizacji w szkołach, upowszechniający problem i uświadamiający młodym kobietom jak wiele zależy od nich samych
- program bardzo skuteczny i potrzebny, gdyż wyrabia nawyki wykonywania badań profilaktycznych, zachęca do dbania o zdrowie
- należy rokrocznie powtarzać zajęcia o tej tematyce celem większego utrwalenia wiedzy i przekonania o słuszności wykonywania samobadania piersi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom szkół, szkolnym koordynatorom programu, nauczycielom za zaangażowanie w realizację programu „Różowa wstążeczka”. Program dostarczył niezbędnej wiedzy na temat choroby nowotworowej piersi, wzmocnił świadomość o konieczności samobadania piersi oraz zwiększył wczesną wykrywalność zmian rozrostowych gruczołów piersiowych.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.