Podsumowanie VI Powiatowej OLIMPIADY WIEDZY O HIV i AIDS pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Celem olimpiady było: popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych; kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych; promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi; aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. W etapie szkolnym edukacją objęto 1400 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. Etap szkolny wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym.

Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbył się 3 grudnia br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z udziałem wicestarosty Pana Mariusza Trojak. W etapie powiatowym 3 laureatów z danej szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywało test wiedzy o HIV i AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. Uczestnicy olimpiady mieli do wypełnienia test jedno lub wielokrotnego krotnego wyboru oraz pytań otwartych. W etapie powiatowym uczestniczyło 26 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego.

Prace uczestników oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem lek. med. Beaty Mędrali ? Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w składzie:
- mgr Irena Puszkarz ? certyfikowany edukator wiedzy o HIV i AIDS ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu,
- mgr Iwona Stefanowska- pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
- mgr Renata Majkut-Lotycz ? pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Podczas sprawdzania wyników testów przez członków Jury młodzież obejrzała filmy promujące powiat jarosławski.

Laureaci VI Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS:
I miejsce- Aleksandra Gołębiowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu
II miejsce- Przemysław Pawliszyn z Zespołu Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
III miejsce- Weronika Pieszko z Zespołu Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

Statuetki za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagrody rzeczowe dla laureatów i wszystkich uczestników etapu powiatowego olimpiady ufundowane zostały przez Starostę Jarosławskiego.

Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego olimpiady otrzymali gadżety promujące kampanię społeczną #mamczasrozmawiac

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje młodzieży, nauczycielom, pedagogom szkolnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań młodzieży.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.