Program "Dnia Promocji Zdrowia" - 16 czerwiec 2013 rok Jarosław organizowany przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu Centrum Opieki Medycznej i Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

10.00 Rozpoczęcie Dnia Promocji Zdrowia
10.00- 14.00 Gry i zabawy dla dzieci z nagrodami - boisko sportowe na terenie Miasteczka Akademickiego; mgr Małgorzata Leśko, mgr Agata Wojtowicz oraz studenci kierunku pielęgniarstwa
11.00, 13.00 Wykład na temat zdrowego odżywiania oraz zaburzeń żywieniowych: anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość - doc. Anna Lewandowska, mgr Aneta Mrozowicz oraz studenci kierunku pielęgniarstwa PWSTE
11.00, 13.00 Wykład na temat wpływu substancji psychoaktywnych na organizm człowieka - mgr Aneta Mrozowicz oraz studenci kierunku pielęgniarstwa PWSTE

Konsultacje lekarzy specjalistów w budynku Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE:
10:05 - 14:00

dr n. med. Hubert Żak - porady w zakresie diabetologii- edukacja cukrzycowa, badanie poziomu cukru we krwi ( sala W 10- parter)

lek. med. Jacek Żak, piel. Kazimiera Lisiecka - porady w zakresie chorób serca i układu krążenia ( sala W 13 - parter)

lek. med. Luiza Balicka - Adamik - porady w zakresie chorób neurologicznych ( sala W 11- parter)

lek. med. Zofia Rydz, poł. Dorota Gilarska- Nalepa - porady w zakresie ginekologii i położnictwa, wykonywanie cytologii ( pracownia nr 1- parter)

mgr Magdalena Walerianowicz - porady psychologa ( pracownia nr 2- parter)

Namioty na terenie Uczelni PWSTE
10:05 - 14:00

Namiot nr 1:
Porady dietetyczne w zakresie chorób układu krążenia i układu pokarmowego doc. Anna Lewandowska, mgr Aneta Mrozowicz oraz studenci kierunku pielęgniarstwa PWSTE
Ocena masy ciała przy użyciu wskaźnika BMI, obliczanie procentowe odchyleń masy ciała, obliczanie wskaźnika WHR, obliczanie stopnia otłuszczenia ciała oraz zawartość białka w organizmie, obliczanie kaloryczności posiłków, ustalanie indywidualnych diet z podaniem przykładowych jadłospisów

Namiot nr 2: Ratownictwo medyczne- nauka pierwszej pomocy na miejscu wypadku mgr Anna Dominik, dr n. med. Marta Cebulak, studenci kierunku pielęgniarstwa PWSTE ratownicy medyczni COM Pokaz resuscytacji krążeniowo- oddechowej przy nagłym zatrzymaniu krążenia Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - w urazach (rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia), omdlenia, zadławienia

Namiot nr 3:
Pomiary kontrolne ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy oraz poradnictwo w zakresie zapobiegania miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy i osteoporozy dr n. med. Magdalena Kozimala, mgr Aneta Ospelt- Bąk, piel. Zdzisława Chrunik, piel. Joanna Chrunik oraz studenci kierunku pielęgniarstwa PWSTE

Namiot nr 4:
Pracownia rehabilitacji psychiatrycznej SP ZOZ - ocena zagrożenia depresją, porady psychoterapeutyczne, udzielanie informacji dotyczących kwalifikowania pacjentów do hospitalizacji psychiatrycznej mgr Aneta Broda, lic. Wiktoria Chmura

Namiot nr 5:
Analiza kolorystyczna wizerunku, makijaż, stylizacja paznokci mgr Barbara Bajgier, mgr Elżbieta Sadlik oraz studenci kierunku kosmetologii PWSTE

Namiot nr 6:
Pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla palaczy tytoniu, poradnictwo antytytoniowe mgr Renata Majkut- Lotycz, mgr Agnieszka Wielgos

Patronat honorowy:
Rektor PWSTE w Jarosławiu,
Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu,

Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - mgr Anna Bilińska
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
doc. dr n. hum. Irena Brukwicka - Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu,
doc. dr n.med. Anna Lewandowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu
mgr Alicja Nowosiadły - Pielęgniarka Naczelna COM
mgr Jadwiga Sierpińska - Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ
dr n. med. Magdalena Kozimala - nauczyciel akademicki,
dr n. med. Marta Cebulak - nauczyciel akademicki,
mgr Danuta Bzdęga - nauczyciel akademicki,
mgr Anna Dominik - nauczyciel akademicki,
mgr Małgorzata Leśko - nauczyciel akademicki,
mgr Aneta Ospelt-Bąk - nauczyciel akademicki,
mgr Agata Wojtowicz - nauczyciel akademicki,
mgr Barbara Bajgier - nauczyciel akademicki,
mgr Elżbieta Sadlik - nauczyciel akademicki,
mgr Renata Majkut - Lotycz - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.