Nowe narkotyki w Polsce w latach 2017-2018. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo

Zachęcam do lektury kolejnego Raportu dotyczącego zwalczania problemu nowych narkotyków w latach 2017-2018 z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Raport zawiera rozdziały dotyczące:
♦ zagadnień prawnych, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków i spowodowała całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych
♦ najpopularniejszych grup środków zastępczych, które królowały na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystykę
♦ opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami (są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych)
♦ epidemiologii zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-2017.

Terminem “Nowe narkotyki ” określa się produkty, w składzie których znajdują się substancje psychoaktywne o oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. “Nowymi narkotykami ” określa się środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.

Narkotyki nowej generacji nie są bezpieczne i już jednokrotne zażycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych a nawet śmieci. Nowe narkotyki sprzedawane są w postaci proszków, tabletek, roztworów, blotterów, mieszanek ziołowych stosowanych do palenia. Produkty te charakteryzują się “fantazyjnymi ” nazwami i brakiem opisu składu zawartości na opakowaniu.

W 2018 roku do rejestru zostało włączonych 4260 przypadków interwencji medycznych (IMed) związanych z zatruciem/podejrzeniem zatrucia nowymi substancjami psychoaktywnymi/środkami zastępczymi określanymi jako nowe narkotyki. Największa liczba zgłoszeń pochodziła w województwa śląskiego-1117, łódzkiego-1094, mazowieckiego-304; natomiast najmniejsza dotyczy województw: opolskiego- 16, podkarpackiego i podlaskiego- 52. Zgony według płci: 574 kobiet, 3636 mężczyzn, w 50 przypadkach płeć nie była ustalona.

W 2017 roku zgłoszono 27 przypadków zgonów. W 2018 roku odnotowano 73 zgony (stan na luty 2019). Największa liczba zgonów miała miejsce w woj. śląskim (76), łódzkim i dolnośląskim (16). W woj. podkarpackim odnotowano 2 zgony.

Treść raportu znajduje się pod linkiem https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-G%C5%82%C3%B3wnego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf

Kara wg przepisów karnych - nowe substancje psychoaktywne:

za posiadanie niewielkiej ilości - grzywna
za posiadanie większej ilości - do 3 lat
za przemyt - do 5 lat
za wprowadzania do obrotu znacznej ilości - od 2 do 12 lat,
za wprowadzania do obrotu - od 6miesięcy do lat 8,
za udzielanie - nawet do 10 lat (np. małoletniemu i w celu osiągnięcia korzyści).
Kary za środki zastępcze (nowe narkotyki nie objęte jeszcze rozporządzeniem MZ):
Kara Administracyjna od 20 tys. do miliona zł.
Kary nakładane są przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego

Zgłaszanie zatruć nową substancją psychoaktywną lub środkiem zastępczym
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (2018 r.): (rola PIS)

Art. 30a. ust. 2 (..)
Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badanie pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienie zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenie wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Źródło:

1. https://gis.gov.pl/zdrowie/raport-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-srodkow-zastepczych-i-nowych-substancji-psychoaktywnych-stop-dopalaczom-2015-2016/

2. https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/dopalacze/

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. 2018 poz. 1490

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.