Konferencja dotycząca projektu "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"

Dnia 28 maja 2013r. w Centrum Kultury i Promocji Miasta w Jarosławiu- sali lustrzanej odbyła się konferencja antytytoniowa, organizowana w związku z realizacją projektu „Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT”.

Organizatorem konferencji była Jarosławska Koalicja Antytytoniowa w składzie:
♦Urząd Miasta Jarosławia
♦Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
♦Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
♦Straż Miejska w Jarosławiu
♦Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
♦Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie”
♦Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu
♦Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Teresa Krasnowska - prezes Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Komendant Andrzej Zgadło- KPP Jarosław, komendant Straży Miejskiej w Jarosławiu -Andrzej Jędrejko, dr n med. Irena Brukwicka- dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu, Anna Wańko z KPP Jarosław, Bogusław Ryzner ze Straży Miejskiej w Jarosławiu, przedstawiciel prasy lokalnej, przedstawiciele „Twoja TV” oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z opiekunami.

Przebieg konferencji:
♦Przywitanie zaproszonych Gości - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu lek. med. Beata Mędrala
♦Inscenizacja „Pociąg do Babilonu” w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu (opiekunowie - Maciej Inglot, Leszek Ledwożyw).
♦Główne założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
♦Emisja spotu antytytoniowego dot. ustawy
♦Wystąpienia członków Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej:
- Anna Wańko z KPP Jarosław -„Stefy bezdymne”
- Bogusław Ryzner ze Straży Miejskiej w Jarosławiu- Działania Straży Miejskiej w Jarosławiu w zakresie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
- Teresa Krasnowska -Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia- przestrzeganie ustawy antytytoniowej w szkołach
- Hasło i przesłanie Światowego Dnia bez Tytoniu - Renata Majkut-Lotycz z PSSE Jaroslaw.

W konferencji wzięli udział nauczyciele, pedagodzy szkolni z uczniami z placówek: Publiczne Gimnazjum Nr 1, 2 i 3 w Jarosławiu, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ks. Czartoryskich w Jarosławiu, I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Licealnych w Jarosławiu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Na koniec konferencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu podziękował za udział i zachęcał do przestrzegania ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.).

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.