X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych - etap powiatowy  pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego


Tekst alternatywny

9 maja 2019 roku na małej scenie w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Jarosławiu odbył się etap powiatowy X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „ Porozmawiajmy o uzależnieniach” pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Jarosławskiego. 

Przedsięwzięcie to jest kierowane było do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, klas III gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Ten ciekawy sposób połączenia istotnych elementów edukacji i profilaktyki spektaklem teatralnym wzbudził w ubiegłym roku wiele pozytywnych emocji i zmobilizował do kontynuacji tego przedsięwzięcia w tym roku szkolnym. Konkurs jest dwu-etapowy. Z terenu powiatu jarosławskiego do etapu powiatowego udział zgłosiły placówki:
1) Szkoła Podstawowa w Szówsku
2) I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu.

Zakres tematyczny przeglądu obejmował profilaktykę uzależnień. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, telefonów, kształtujące prawidłowe postawy oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich. Przegląd miał charakter prezentacji. Dał szansę młodym ludziom na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazał, w jaki sposób postrzegają oni problem uzależnień. Inscenizacje młodych aktorów były ważnym przekazem edukacyjnym. 

Jury w składzie:
♦ mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
♦ mgr Marta Dobrucka- przedstawiciel Wójta Gminy Wiązownica
♦ mgr Elżbieta Śliwińska- Dąbrowska - dyrektor Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu
♦ mgr Teresa Krasnowska- prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia
♦ mgr Renata Majkut-Lotycz- pracownik Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu 

oceniali zaprezentowane spektakle w zakresie walorów profilaktycznych i artystycznych, zgodności z regulaminem oraz atrakcyjności przedstawienia. 

Jury przyznało: 
I miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Szówsku.

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu otrzymała upominki ufundowane przez Starostę Jarosławskiego a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szówsku otrzymali upominki od Wójta Gminy Wiązownica. Laureaci I miejsca otrzymali nagrody od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.

Laureat I miejsca tj. I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu będzie reprezentować powiat jarosławski w Rzeszowie 24 maja br. na etapie wojewódzkim X Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „ Porozmawiajmy o uzależnieniach” . 

Serdecznie gratulujemy laureatom. Organizatorzy dziękują młodzieży, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację X Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „ Porozmawiajmy o uzależnieniach” pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Jarosławskiego. 

Foto. M. Dobrucka

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.