Podsumowanie konkursu plastycznego "Mamo, tato nie pal przy mnie"

Dnia 6 czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarosławiu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Mamo, tato nie pal przy mnie” . Konkurs skierowany został do dzieci 4-5 i 6-letnich, biorących udział w realizacji ogólnopolskiego programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Zadaniem konkursowym było opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 pod hasłem „Mamo, tato nie pal przy mnie” w technice technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, malowanki, wyklejanki oraz inne techniki proponowane przez prowadzącego zajęcia. Do konkursu wpłynęło 113 prac z 15 przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu jarosławskiego. Wszystkie otrzymane prace były zgodne z regulaminem Konkursu i w sposób oczywisty nawiązywały do jego tematyki.

Komisja konkursowa oceniła 113 prac pod względem wartości profilaktyczno-edukacyjnej pracy, jasności przekazu, wartości artystycznej i oryginalności pracy, wyłoniła laureatów i przyznała:
I miejsce- Sandra Galiszewska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku
II miejsce - Alan Przybek z Punktu Przedszkolnego w Kidałowicach
III miejsce - Krzysztof Kędzior ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku
IV miejsce - Weronika Kołcz z Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu
V miejsce - Milena Kuźma z Punktu Przedszkolnego w Kidałowicach
VI miejsce - Roksana Mazur ze Szkoły Podstawowej w Makowisku.

Wyróżnienia przyznano:
♦Izabela Hanas- Miejskie Przedszkole Nr 1 w Jarosławiu
♦Wiktoria Superson- Punkt Przedszkolny w Jodłówce
♦Weronika Skrzypiec -Miejskie Przedszkole Nr 9 w Jarosławiu
♦Milena Kopeć- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku
♦Amelia Pich- Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jarosławiu
♦Amelia Szymuś - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Jarosławiu.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla nagrodzonych i wyróżnionych dzieci odbędzie się 11 czerwca br. o godz. 13:30 w świetlicy PSSE w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 7, II piętro.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom przedszkoli i szkół podstawowych, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.