Profilaktyka przeciw grypie - wskazówki dla placówek oświatowo-wychowawczych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu z uwagi na możliwości wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne zwraca się z prośba , aby uczulić dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych odnośnie stosowania odpowiedniej profilaktyki przeciw grypie oraz wzmożyć nadzór nad zapewnieniem przez placówki dostępu do ciepłej wody i środków higieny osobistej w sanitariatach

Należy zwrócić uwagę aby:
• Zapewnić uczniom dostęp do ciepłej wody.
• Sanitariaty zaopatrzyć w środki higieniczne (płynne mydło z dozownikiem, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk ,papier toaletowy).
• Przypominać uczniom o częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły, skorzystania z toalety ,przed i po spożyciu posiłku, po kichaniu i kasłaniu), młodszym dzieciom zademonstrować prawidłową technikę mycia rąk - dwukrotnie namydlając dokładnie dłonie i nadgarstki spłukując ciepła wodą przez ok 20 sekund.
• Wszystkie pomieszczenia w budynku wietrzyć przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć przez co najmniej 20 minut oraz wietrzyć puste sale podczas przerw.
• Powierzchnie podłóg oraz przedmioty najczęściej dotykane (klamki, powierzchnie ławek itp.) codziennie zmywać środkami czystości zmienianą po użyciu każdego pomieszczenia ( ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego) .
• Po zakończeniu zajęć pomieszczenia wyłożone wykładzinami dywanowymi po opuszczeniu uczniów codziennie dokładnie odkurzać i przecierać na wilgotno z użyciem detergentu.
• Sanitariaty należy 2 razy dziennie zmywać środkami czystościowymi (wszystkie powierzchnie, klamki, kurki w bateriach przy umywalkach).
• Kosze na śmieci z zamknięciem (pokrywką) opróżniać zaraz po zakończeniu zajęć lub zależności od potrzeb.
• Uczulać rodziców i dzieci ,aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostać w domu, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole , natychmiast umieścić go w oddzielnym pomieszczeniu do momentu odebrania przez rodziców.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.