Kampania informacyjno-edukacyjna "Jasne jak Słońce"


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w ramach zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną „Jasne jak Słońce”, skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  

Celem kampanii Jasne jak słońce jest prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. 

W ramach kampanii „Jasne jak Słońce” zostały przygotowane trzy rodzaje plakatów informacyjno- edukacyjnych skierowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży.

Do pobrania:

Plakat - przedszkola

Plakat - szkoły podstawowe

Plakat - szkoły ponadpodstawowe

Szczegółowe informacje o kampanii na stronie: https://jasnejakslonce.pzh.gov.pl/

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.