Laureaci powiatowego konkursu plastycznego pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!"

Konkurs zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną jako wzmocnienie ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej &bdquoCzyste powietrze wokół nas”, który był realizowany w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie powiatu jarosławskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przez dzieci, wykonane w dowolnych technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, malowanki, wyklejanki, itp. w formacie A4. Praca miała nawiązywać do hasła konkursu „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!”.

Do konkursu wpłynęło 173 prace z 25 placówek. 3 prace zostało wykluczone z oceny ze względu za nieprawidłowy format pracy- AE oraz prace zbiorowe. Pozostałe prace były zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywały do jego tematyki. Komisja konkursowa oceniła 170 prac pod względem wartości profilaktyczno-edukacyjnej pracy, jasności przekazu, wartości artystycznej i oryginalności pracy,

Komisja Konkursowa w składzie:
mgr inż Jadwiga Marycka-Legeny - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiusowej:
mgr Teresa Krasnowska- prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia
mgr Zofia Kolasa- plastyk z Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Jarosławiu
mgr Renata Majkut-Lotycz- pracownik stanowiska pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu


wyłoniła laureatów i przyznała:
I miejsce - Izabela Mugaj z Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Jarosławiu
II miejsce - Aleksandra Łukasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Chłopicach
III miejsce - Zosia Kijanka ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy
IV miejsce - Zuzanna Bundyra ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jarosławiu
V miejsce - Lena Cholewa ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu
 

Wyróżnienia: 
Adrian Balicki z Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Jarosławiu
Szymon Szałaj z Publicznego Przedszkola Nr 5 w Węgierce
Antonina Bazon z Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jarosławiu
Maja Warzocha z Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Jarosławiu
Oliwia Grycko z Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Jarosławiu
Julia Ciborowska z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Jarosławiu
Lena Tasior z Publicznego Przedszkola w Roźwienicy Oddział Nr 11 w Woli Roźwienickiej
Jakub Jasiński ze Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej
Dżesika Juszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Wietlinie
Aniela Wojtaszek z Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jarosławiu.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom przedszkoli i szkół podstawowych, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

Termin rozdania nagród zostanie przesłany pisemnie do przedszkoli i szkół, które przystąpiły do konkursu.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.