Laureaci powiatowego konkursu plastycznego pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!" w roku szkolnym 2017/2018

Już po raz szósty odbył się powiatowy konkurs plastyczny skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i klas „O” w szkołach podstawowych z powiatu jarosławskiego, jako wzmocnienie ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy w formacie A4 pod hasłem „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!” w dowolnej technice plastycznej.

Do konkursu wpłynęło 147 prac z 25 placówek z terenu powiatu jarosławskiego. Ze względu za nieprawidłowy format pracy lub brak zgody przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia 10 prac zostało wykluczonych z oceny Pozostałe prace były zgodne z regulaminem konkursu i w sposób oczywisty nawiązywały do jego tematyki. Komisja konkursowa oceniła 137 prac pod względem wartości profilaktyczno-edukacyjnej pracy, jasności przekazu, wartości artystycznej i oryginalności pracy, wyłoniła laureatów i przyznała:

Nagrodzeni uczestnicy konkursu to uczniowie z następujących placówek: 
- Szkoła Podstawowa w Jodłówce
- Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
- Miejskie Przedszkole nr 10 w Jarosławiu
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu
- Przedszkole nr 14 w Jarosławiu

Wyróżnieni uczestnicy konkursu to uczniowie z następujących placówek:
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jarosławiu
- Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu
- Szkoła Podstawowa w Makowisku
- Szkoła Podstawowa w Chłopicach
- Przedszkole Samorządowe w Radymnie
- Szkoła Podstawowa w Piwodzie, Filia w Cetuli
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

4 czerwca br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów powiatowego konkursu pt. „Mamo, Tato, nie pal przy mnie!”. Nagrody ufundował i wręczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu lek. med. Beata Mędrala.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom przedszkoli i szkół podstawowych, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.