Konkurs plastyczny pod hasłem "Nie pal przy mnie proszę"

4 czerwca br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów powiatowego konkursu pt. „Nie pal przy mnie proszę”. Konkurs zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Jarosławiu w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w roku szkolnym 2017/2018.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przez dzieci, wykonanej w dowolnych technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, malowanki, wyklejanki, itp. w formacie A4 lub A3. Prace, które nie były w wymaganym formacie oraz bez zgody przedstawiciela ustawowego dziecka nie były oceniane przez komisję. Do konkursu wpłynęło 94 prace z 19 szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego. Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała 5 nagród i 5 wyróżnień.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu to uczniowie z następujących placówek: 
- Szkoła Podstawowa w Radymnie
- Szkoła Nr 8 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jarosławiu
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu to uczniowie z następujących placówek:
- Szkoła Podstawowa w Makowisku
- Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
- Szkoła Podstawowa w Pruchniku
- Szkoła Podstawowa w Radymnie
- Szkoła Podstawowa w Wiązownicy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom  szkół podstawowych, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.