Laureaci powiatowego konkursu plastycznego pt. "Nie pal przy mnie proszę"

Konkurs zorganizowany został przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w ramach realizacji programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” w roku szkolnym 2018/2019.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przez dzieci, wykonane w dowolnych technikach: malarstwo, rysunek, wycinanki, malowanki, wyklejanki, itp. w formacie A4 lub A3. Prace, które nie były w wymaganym formacie oraz bez zgody przedstawiciela ustawowego dziecka nie były oceniane przez komisję.

Praca miała nawiązywać do hasła konkursu „Nie pal przy mnie proszę”. Do konkursu wpłynęło 35 prac z 11 szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego, w tym z 9 szkół były prace zgodne z regulaminem (ze szkoły do PSSE Jarosław zgodnie z regulaminem miało wpłynąć 3 najlepsze prace z etapu szkolnego). Komisja konkursowa oceniła prace z 2 szkół (Szkoła Podstawowa w Makowisku- 6 prac, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku- 4 prace) i wybrała po 3 najlepsze prace z danej szkoły. Łącznie z oceny usunięto 4 prace.

W etapie powiatowym konkursu „Nie pal przy mnie proszę” udział wzięło 31 prac z 11 szkół. Oceniono prace pod względem: zgodności z tematem, tj. przekazanych treści związanych ze szkodliwym wpływem czynnego i biernego palenia na zdrowie, komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy, estetyki pracy.

Komisja wyłoniła laureatów i przyznała:
I miejsce : 
Jowita Kwolek- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku

II miejsce
Aleksandra Landa - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jarosławiu

III miejsce
Szymon Sudoł - Szkoła Podstawowa w Makowisku

Wyróżnienia: 
- Milena Bojarska - Szkoła Podstawowa w Radymnie
- Marcel Macina - Szkoła Podstawowa w Manasterzu
- Karol Niemiec- Szkoła Podstawowa w Manasterzu
- Julia Wawro- Szkoła Podstawowa w Wólce Pełkińskiej
- Wiktoria Kamińska- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom szkół podstawowych, uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

Termin rozdania nagród zostanie przesłany pisemnie do szkół, które brały udział w konkursie.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.