Kampania edukacyjna pt.: "Oszczędź dziecku ospy"

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu bierze udział w kampanii edukacyjnej pt.: "Oszczędź dziecku ospy", której głównym inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń tą chorobą i możliwości ochrony przed ospą.

Ospa uważana jest powszechnie za łagodną chorobę wieku dziecięcego, w związku z tym wielu rodziców ją bagatelizuje. Tymczasem zakażenie może powodować poważne konsekwencje zdrowotne, a w pojedynczych przypadkach zakończyć się zgonem. Działania edukacyjne mają na celu zmianę postrzegania zakażeń wirusem ospy wietrznej i uwrażliwienie społeczeństwa na ryzyko z nimi związane.

Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że najbardziej skuteczną metodą profilaktyki chorób zakaźnych, w tym ospy są szczepienia ochronne. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej przysługuje bezpłatnie dzieciom przebywającym w żłobkach i klubach dziecięcych, a to właśnie w tej grupie dzieci do 4 r.ż notuje się najwięcej zachorowań.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ospawietrzna.pl

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.