Podsumowanie i rozdanie nagród w konkursie plastycznym Jemy Zdrowo

11 maja 2013 roku uroczyście został podsumowany konkurs plastyczny pt. „Jemy Zdrowo- owocowo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Konkurs organizowany był przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Rzeszowie i Podkarpacką Siecią Szkół Promujących Zdrowie- rejon jarosławski, przemyski, lubaczowski. Zadaniem konkursowym było opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 pod hasłem „Jemy zdrowo- owocowo” w technice mieszanej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem- do konkursu wpłynęło 491 prac z 43 szkół podstawowych.

Komisja konkursowa przyznała łącznie 8 nagród i 25 wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego Oddział w Rzeszowie.9Sprzęt sportowy). Nagrody i dyplomy zostały uroczyście wręczone na scenie podczas obchodów Parady Schumana przez: Pana Andrzeja Wróbla -Dyrektora ARR OT w Rzeszowie, Panią Beatę Mędrala- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, Panią Teresę Krasnowską- koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie, Pan Jana Biłas- sekretarza Urzędu Miasta Jarosławia.

Laureaci:
Nagroda grant prix - Konrad Kobylarz z Zespołu Szkół Łazy
I miejsce- Kamila Charysz z Zespołu Szkół Łazy
II miejsce -Martyna Konstantynowicz ze Szkoły Podstawowej w Korzenicy
III miejsce -Grzegorz Kotkowski ze Szkoły Podstawowej w Łowcach
IV miejsce -Katarzyna Borys z Zespołu Szkół w Jarosławiu
V miejsce -Gabriela Klepacz ze Szkoły Podstawowej w Kańczudze
VI miejsce -Milena Szkolnik ze Szkoły Podstawowej w Wietlinie
VII miejsce -Paulina Mach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu.

Wyróżnienia otrzymali: Julia Luchowska, Antonina Łamasz, Hubert Samluk, Karol Harysz, Radosław Borys, Joanna Borys, Kinga Mazur, Karol Prawecki, Wiktoria Broda, Wiktoria Pyrcak, Natalia Kaczmarz, Natalia Cieliczka, Martyna Wojciechowska, Martyna Piróg, Jakub Borys, Amelia Babiś, Zuzanna Świst, Kacper Głogowski, Mateusz Lisowski, Oliwia Broszko, Konrad Kudyba, Mariola Palewicz, Alicja Pik, Mikołaj Czernisz, Magdalena Małka.

Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu- hol w dniu 11.05.2013r. Ekspozycja prac będzie do końca maja. v
Organizatorzy konkursu plastycznego dziękują uczniom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu
Podziękowania dla nauczycieli są do odebrania w PSSE Jarosław, pokój Nr 208 (Stanowisko Pracy ds. Oswiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia).

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.