BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie z dnia 19.06.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
działając na podstawie :
art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59),
art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz.2268 z późn.zm.),
§ 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w dniu 12.06.2019r w ramach nadzoru sanitarnego w kierunku parametrów mikrobiologicznych zawartych w sprawozdaniu Nr: OLR.LHK.9052.1.305.2019 z dnia 14.06.2019r. (badanie wykonane przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie ? Dział Laboratoryjny) oraz wynikami wizualnego nadzorowania wody zawartymi w protokole pobrania próbek wody znak:PSK.453-4-44/19 z dnia 12.06.2019r.

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE

Jakość wody w Kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.