BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie z dnia 12.07.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261 z późn.zm.),
- art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn.zm.),
- § 2, § 3pkt1,2,3 i § 6ust.1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2016r. poz.1602)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w dniu 09.07.2018r w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku parametrów mikrobiologicznych oraz wyników wizualnego nadzorowania wody zawartych w sprawozdaniach Nr:5155/06/2018/F/1 z dnia 11.07.2018r., Nr:5155/06/2018/M/1 z dnia 12.07.2018r. (badanie wykonane przez Laboratorium JARS Sp. z o.o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a; Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7)

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

Uzasadnienie
Jakość wody w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2016r. poz.1602).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
lek. med. Beata Mędrala

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.