BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261 z późn.zm.),
- art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn.zm.),
- § 2, § 3pkt1,2,3 i § 6ust.1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2016r. poz.1602)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w dniu 13.06.2018r przez pracowników PPIS w Jarosławiu w ramach nadzoru sanitarnego w kierunku parametrów mikrobiologicznych oraz wyników wizualnego nadzorowania wody zawartych w sprawozdaniu Nr:OLR.LHK.9052.1.305.2018 z dnia 15.06.2018r.( badanie przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie)

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
lek. med. Beata Mędrala

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.