BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie z dnia 24.08.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261 z późn.zm.),
- art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566 z późn.zm.),
- § 2, § 3pkt1,2,3 i § 6ust.1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2016r. poz.1602)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie w dniu 20.08.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku parametrów mikrobiologicznych oraz wyników wizualnego nadzorowania wody, zawartych w sprawozdaniach: nr 4937/07/2018/F/1 z dnia 23.08.2018r. i 4937/07/2018/M/1 z dnia 23.08.2018r. (badanie wykonane prze Laboratorium JARS Sp. z o.o. Łajski , ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo; Filia Południe ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice)

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w kąpielisku Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016r. poz. 1602).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
lek. med. Beata Mędrala

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.