31 maja Światowy dzień bez tytoniu


Tekst alternatywny

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od 1987r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu ? głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety - ostrzega WHO.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:
- Podkreślenie powiązań między stosowaniem wyrobów tytoniowych, a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
- Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
- Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
- Zachęcanie krajów do wzmocnienia wdrażania sprawdzonych środków kontroli tytoniu MPOWER zawartych w FCTC WHO.

Fakty na temat tytoniu:

Serce i inne choroby sercowo-naczyniowe zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki (palenie bierne) przyczynia się do około 12% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, po nadciśnieniu.

Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900000 to osoby niepalące, umierające z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów związanych z paleniem tytoniu jest najcięższy.

Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych. Pomimo niszczących szkód powodowanych przez tytoń dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań ograniczających śmierć i choroby związane z paleniem tytoniu, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.

Podsumowanie:
- Tytoń każdego roku powoduje ponad 2 miliony zgonów z powodu chorób układu krążenia.
- Wyeliminowanie używania tytoniu może zapobiec milionom ludzi umierających na zawał serca i udar.
- Setki milionów użytkowników tytoniu są nieświadomi, że tytoń powoduje choroby serca.
- Ograniczenie używania tytoniu sprzyja zdrowiu na świecie i stymuluje rozwój.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2018/en/

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.