Światowy Dzień bez Tytoniu 2019

31 maja każdego roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku tematem przewodnim jest „Tytoń i zdrowie płuc”.

Według badania, jakie na zlecenie GIS zrealizował KANTAR Public, do codziennego sięgania po „dymka” przyznaje się blisko jedna czwarta Polaków. 24% osób sięgających regularne po papierosa to blisko 9 mln Polaków. Palenie tytoniu jest zjawiskiem społecznie i ekonomicznie zróżnicowanym, także w grupach wyróżnionych według płci. Wśród mężczyzn częściej palą 40-latkowie (40% osób w wieku 40-49 lat), osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40%) oraz ci, którzy źle oceniają swoją sytuację materialną (37% z nich). Wśród kobiet osobami częściej palącymi tytoń są 30-latki (31%), gospodynie domowe (39%) oraz osiągające niskie dochody (41%). Czynnikiem determinującym palenie jest, oprócz płci, wieku czy wykształcenia, także sytuacja materialna. Zdecydowanie najwyższe odsetki palących notuje się wśród bezrobotnych (47% ogółu) oraz wśród osób źle oceniających swój status materialny (30% ogółu), a najmniej wśród osób z wyższym wykształceniem (17% z nich pali) oraz dobrze lub średnio oceniających swoją sytuację ekonomiczną (24% z nich pali). Cały raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu Kantar Public dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego : https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu-Raport-2017.pdf

Z powodu chorób odtytoniowych ktoś na świecie umiera co 6 sekund. Rocznie to 6 milionów osób, z czego 600 tysięcy w wyniku biernego palenia. Do 2030 roku, jak przewidują eksperci z WHO, liczba ta może wzrosnąć aż o jedną trzecią.

Pierwszą, podstawową, ale przede wszystkim najskuteczniejszą metodą walki z rakiem płuc jest rzucenie palenia! Już po kilku latach od zerwania z nałogiem ryzyko wystąpienia nowotworu spada o prawie połowę niż w przypadku ciągłego palenia. Warto jednak pamiętać, że im więcej czasu upłynęło od rzucenia tytoniu, tym ryzyko zachorowania na raka płuc jest mniejsze. Dodatkowo dzięki odstawieniu tytoniu możemy uniknąć wielu innych groźnych schorzeń. Nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanych papierosów. Nawet kilka sztuk dziennie powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka

Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.