PODSUMOWANIE PIKNIKU "WESOŁEGO ZIEMNIAKA" w Radawie


Piknik odbył się 17 października 2019 roku na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie, a uczestniczyli w niej uczniowie z nauczycielami ze szkół podstawowych z terenu gminy Wiązownica. Piękna pogoda, rozgrywki sportowe, konkursy, pieczone ziemniaki oraz dobra zabawa- to wszystko złożyło się na cykliczną imprezę plenerową „Piknik wesołego ziemniaka”, której organizatorami są: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica, Szkoła Podstawowa im. Księdza Stanisława Sudoła w Wiązownicy oraz Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy. Piknik miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od wszelkich uzależnień i nałogów, rozwijanie zainteresowań plastycznych, a także ukazanie pożytecznych form spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zorganizowane konkursy i zawody sportowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wywołały wiele radości wśród uczestników.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Wójta Gminy Wiązownica- Pana Mariana Jerzego Ryznara, który jak co roku, osobiście odwiedził biesiadujących w Radawie uczniów.

Pracownik Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu przeprowadził pogadankę na temat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz skutków używania substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie młodego człowieka.

Uczestnicy imprezy brali również udział w wielu konkursach i turniejach. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się konkurs na „Rzeźbę z warzyw i owoców”. Wszystkie prace były niezwykle interesujące.

Laureaci konkursu na „Rzeźbę z warzyw i owoców”:
I miejsce- Szkoła podstawowa w Manasterzu
II miejsce ex aequo ? Szkoła podstawowa w Piwodzie i Szkoła podstawowa w Mołodyczu,
III miejsce ex aequo - Szkoła podstawowa w Ryszkowej Woli i Szkoła podstawowa w Zapałowie,
Wyróżnienie- Szkoła podstawowa w Szówsku i Szkoła podstawowa w Wiązownicy

W konkursie plastycznym „Jesienny pejzaż” nagrodzeni zostali uczniowie :
I miejsce ex aequo - ze Szkoły podstawowej w Wiązownicy i ze Szkoły podstawowej w Manasterzu
II miejsce ex aequo - ze Szkoły podstawowej w Piwodzie i ze Szkoły podstawowej Mołodyczu
III miejsce- ze Szkoły podstawowej Piwodzie, ze Szkoły podstawowej Mołodyczu oraz Szkoły podstawowej Wiązownicy.

Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
- ze Szkoły podstawowej w Piwodzie,
- ze Szkoły podstawowej w Manasterzu,
- ze Szkoły podstawowej w Zapałowie,
- ze Szkoły podstawowej w Mołodyczu.  

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też konkursy sprawnościowe „Rzut ziemniakiem do celu” „Rzut ziemniakiem na odległość”, gdzie nagrodzono najlepszych uczniów.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.