BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w Kąpielisku Miejskim ZEK Radymno z dnia 02.08.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
działając na podstawie :
art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59),
art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz.2268 z późn.zm.),
§ 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska Miejskiego ZEK Radymno w dniu 29.07.2019r w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku parametrów 01.08.2019r. oraz wynikami wizualnego nadzorowania wody zawartymi w sprawozdaniu z badań Nr: 3335/07/2019/F/1 z dnia 01.08.2019r. Badania wykonane przez Laboratorium JARS S.A. Łajski 05-119 Legionowo, ul.Kościelna 2a, Filia Południe 41-404 Mysłowice, ul.Fabryczna 7.

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

UZASADNIENIE
Jakość wody w Kąpielisku Miejskim ZEK Radymno odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.