IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

W dniu 18.04.2012 r. w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu odbył się pod patronatem Starosty Jarosławskiego Jerzego Batyckiego IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Uczę się bezpiecznie żyć- pierwsza pomoc przedmedyczna oraz zdrowy styl życia” .

Organizatorem konkursu byli Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu.

W konkursie udział wzięło pięć dwuosobowych zespołów z placówek z terenu powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego:
Internat Zespołu Szkół w Lubaczowie,
Internat Zespołu Szkół w Oleszycach,
Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu,
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu,
Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu.

Sprawdzenie wiadomości nastąpiło w formie testu indywidualnego oraz praktycznego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie dowolną techniką plakatu o tematyce antynikotynowej, nawiązującej do zakazu palenia tytoniu.

W jury konkursu zasiedli:
Helena Panek - wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu,
lek. med. Beata Mędrala - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu,
mgr Renata Majkut-Lotycz - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu,
T. Pawlak, T. Pelc i A. Olejarz - ratownicy medyczni z Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

W konkursie wiedzy dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
I miejsce zajął Zespół Szkół w Lubaczowie,
II miejsce Dom Dziecka nr 1 w Jarosławiu,
III miejsce Internat Zespołu Szkół w Oleszycach.


W konkursie plastycznym na plakat antynikotynowy I i II miejsce zdobyły wychowanki: Anna Gibała i Klaudia Strójwąs z Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu a III miejsce Brygida Ważny z Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Jarosławskiego, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jarosławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.