Multimedialna kampania społeczna "Zrób test na AIDS"

Krajowe Centrum Ds. AIDS od czerwca 2011r. rozpoczęło kampanię promującą testowanie w kierunku HIV. Jest ona kontynuacją dotychczasowych działań prewencyjnych w zakresie HIV/AIDS oraz wzmocnieniem kampanii rozpoczętej w ubiegłym roku pod hasłem „Wiedza ratuje życie”. Każdego dnia na świecie zakaża się ponad 7 tysięcy osób, a ok. 5 tysięcy umiera z przyczyny związanych z HIV/AIDS. W Polsce każdego roku wykrywa się około 800 zakażeń. Każdego dnia w Polsce nowe osoby dowiadują się, że są zakażone wirusem HIV otrzymując dodatni wynik testu.

W Polsce do zakażenia HIV dochodzi głównie poprzez kontakty seksualne (zarówno homo- jak i heteroseksualne). W dalszym ciągu obserwowany jest brak świadomości, że problem HIV/AIDS może być problemem każdego. W/g szacunków Komisji Europejskiej 70% osób zakażonych w Polsce nie zna swojego statusu serologicznego.

Kampania skierowana jest do osób dorosłych (18-39 lat) i starszych, aktywnych seksualnie, podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, odpowiedzialnych za zdrowie własne oraz partnera.

Główne przesłanie kampanii:
- zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny
- namów na test partnera;
- nie bójcie się rozmawiać o Waszej przeszłości seksualnej
- unikaj ryzykownych zachowań, bo HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie.

Pamiętaj- negatywny wynik testu dzisiaj nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości!

Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV:
Testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem około testowym można wykonać bezpłatnie i anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju.

Poradnictwo około testowe jest to poufna rozmowa z doradcą, podczas której szacowane jest potencjalne ryzyko zakażenia HIV. Doradca również informuje na czym polega badanie, a podczas wydawania wyniku wyjaśnia jego znaczenie. Poradnictwo, podobnie jak testowanie, jest anonimowe i bezpłatne.

PKD działają przy wsparciu finansowym Ministra Zdrowia udzielanym organizacjom pozarządowych za pośrednictwem Krajowego Centrum ds. AIDS. Działalność PKD wspierana jest również przez władze samorządowe i lokalne.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Adres punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Rzeszowie:
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy NZOZ Centrum Medyczne „Medyk”
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów

Wszelkie informacje o HIV/AIDS oraz bezpłatnych i anonimowych badaniach znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS- www.aids.gov.pl

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.