Światowy Dzień Zdrowia 2012 pod hasłem "Więcej Zdrowia, Więcej Życia"

Każdego roku Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony w dniu 7 kwietnia z okazji rocznicy powstania WHO w 1948 roku. Rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod tym samym hasłem. Z tej okazji WHO publikuje Światowy Raport Zdrowia (The World Health Report).
Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2012 roku jest „Starzenie się i zdrowie” pod hasłem „Więcej Zdrowia, Więcej Życia”.

Tekst alternatywny


Celem kampanii jest jak dobre zdrowie w ciągu całego życia może pomóc starszym mężczyznom i kobietom prowadzić pełne i produktywne życie i być źródłem informacji dla ich rodzin i wspólnot. Starzenie dotyczy każdego z nas. Wkrótce na świecie będzie żyło więcej ludzi w wieku 80+ i 90+ niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Według szacunków WHO, na przestrzeni 2000-2050 roku populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej potroi się (z 600 milionów do 2 miliardów). Problem starzejących się społeczeństw dotyka wszystkie kraje, ale najbardziej jest widoczny w państwach słabo rozwiniętych - tam liczba ludzi starszych wzrośnie z 400 milionów w 2000 roku do 1,7 miliarda w 2050 roku. Ta zmiana demograficzna będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie dobrego zdrowia w przypadku starszych ludzi jest niezwykle ważne, jeśli mają oni pozostać niezależni i być aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczności. Możliwe to jest poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia.

8 KROKÓW DO ZDROWEGO STARZENIA SIĘ:
Dostosowana do wieku dieta
Aktywność fizyczna
Ciągłe uczenie się
Aktywny udział w życiu społecznym
Praca w wolontariacie
Korzystanie z nowych technologii
Dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych
Życie w niezanieczyszczonym środowisku.

Nigdy nie jest za późno by być młodym duchem.

Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.