Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Jarosławia w "Dwa Ognie" pod hasłem "Młodość bez nałogów"

19 grudnia br. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Miasta Jarosławia w „Dwa Ognie” pod hasłem „ Młodość bez nałogów” .

Organizatorami Mistr ...
2017-12-22 Więcej
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
informuje, że
w dniu 15 listopada 2017 została opublikowana Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium z dnia 15.09.2017 (Dz.2017.poz.2111), która określa m. i ...
2017-12-20 Więcej
Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że od dnia 30.11.2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. ...
2017-12-07 Więcej
V Powiatowa OLIMPIADA WIEDZY O HIV i AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Celem olimpiady było:
- popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych;
- promowanie zdrowego stylu życia ...
2017-12-05 Więcej
KOMÓRKOMANIA

Tekst alternatywny
...
2017-11-22 Więcej
Kampania społeczna: Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV przygotowało kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

Kampania pod hasłem: #mamczasrozmawiac skierowana jest do r ...
2017-11-21 Więcej
Światowy Dzień Rzucania Palenia

Tekst alternatywny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu przypomina, że 16 listopada br. przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu.

Pomysł obchodów narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 19 ...
2017-11-15 Więcej
Komunikat z dnia 10.11.2017r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Roźwienica zaopatrującego miejscowości: Roźwienica, Wola Roźwienicka, Rudołowice, Cząstkowice, Czudowice, Bystrowice, Więckowice, Tyniowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu po zapoznaniu się z wynikami badania kontrolnych próbek wody pobranych w dniu 09.11.2017r. z wyznaczonych na wodociągu Roźwienica, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia paramet ...
2017-11-10 Więcej
Komunikat z dnia 09.11.2017r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Roźwienica

W próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 08.11.2017r. ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągu Roźwienica w miejscowości Bystrowice 28 B ( sklep spożywczy) w ramach urzędowej kontroli w zakresie monitor ...
2017-11-09 Więcej
Profilaktyka grypy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu z uwagi na możliwości wystąpienia zwiększonej zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne zwraca się z prośba , aby uczulić dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych ...
2017-10-26 Więcej
Komunikat z dnia 18.09.2017r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Hawłowice (Gmina Pruchnik) zaopatrującego miejscowości: Pruchnik, Hawłowice, Kramarzówka, Jodłówka i Świebodna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu po przenalizowaniu wyników badań kontrolnych próbek wody pobranych w dniu 13.09.2017r. z punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu Hawłowice, stwierdził przydatność wody do sp ...
2017-09-18 Więcej
Komunikat z dnia 13.09.2017r. dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Hawłowice (Gmina Pruchnik)
...
2017-09-14 Więcej
Stoisko informacyjno - edukacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu

W ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom pracownik Inspekcji Sanitarnej włączył się „Ulicę Zdrowia” w Jarosławiu przygotowując stoisko informacyjno -edukacyjne.

Głównym celem było uświadomienie chętnych osób o szk ...
2017-09-12 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w kąpielisku GMINNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W RADAWIE z dnia 2017-08-25

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2017-08-25 Więcej
Żółtaczka Pokarmowa Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu A
...
2017-08-22 Więcej
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA FONTANN ULICZNYCH

1.Fontanny i podobne urządzenia wodne , instalowane poza budynkami ( parki, ulice) mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadk ...
2017-08-17 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w kąpielisku GMINNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W RADAWIE z dnia 2017-08-11

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2017-08-11 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w miejscu wykorzystywanym do kąpieli - Zalew ZEK Radymno z dnia 10.08.2017 r.

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo ...
2017-08-10 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w kąpielisku GMINNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W RADAWIE Z DNIA 2017-07-31

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2017-07-30 Więcej
Targi FATHER - MOTHER & BABY 29 lipca 2017
...
2017-07-25 Więcej
Podsumowanie z realizacji wojewódzkiego programu "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"

W powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2016/2017 odbyła się X edycja wojewódzkiego programu „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”. Adresatami programu byli głównie uczniowie z klas ...
2017-07-19 Więcej
Podsumowanie wojewódzkiego programu pt. "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY" w roku szkolnym 2016/2017 w powiecie jarosławskim

Tekst alternatywny

Już po raz szósty kontynuowano realizację wojewódzkiego programu edukacyjnego p. „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”. W roku szkolnym 2016/2017 w powiecie jarosławskim program zrealizowały 4 szkoły podstawowe. Edukacją objęto 67 dzie ...
2017-07-18 Więcej
Podsumowanie V edycji wojewódzkiego programu edukacyjnego pt. "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" w roku szkolnym 2016/2017 w powiecie jarosławskim

Program „Wybierz Życie, Pierwszy Krok” koordynowany jest przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, a realizowany przez nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów z pi ...
2017-07-18 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w kąpielisku GMINNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W RADAWIE z dnia 14.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu
działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d u ...
2017-07-14 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w miejscu wykorzystywanym do kąpieli - Zalew ZEK Radymno z dnia 14.07.2017 r.

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ...
2017-07-14 Więcej
Podsumowanie I edycji programu "Podstępne WZW"

Tekst alternatywny

Program jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, ...
2017-07-12 Więcej
Podsumowanie programu edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na zapobieganie zakażeniom HIV i chorobie AIDS pt. "Zawsze razem"

Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

W roku szkolnym 2016/2017 program był realizowany w 12 szkołach po ...
2017-07-06 Więcej
Podsumowanie działań w ramach ogólnopolskiego programu "Znajdź właściwe rozwiązanie" w roku szkolnym 2016/2017.

Zakończyła się kolejna edycja programu profilaktyki palenia tytoniu, którego głównym celem jest zapobieganie zjawisku palenia papierosów wśród uczniów gimnazjum.

W ramach programu, w klasach realizujących program przeprowadzono pięć moduł ...
2017-07-05 Więcej
Patent na Bezpieczne Wakacje
2017-07-03 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie z dnia 2017-06-30

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1261)
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( ...
2017-06-30 Więcej
Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) to AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego. Prezentujemy Państwu ulotkę informującą o zagrożeniach z ...
2017-06-29 Więcej
Podsumowanie realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej pt. "Czyste powietrze wokół nas"

W roku szkolnym 2016/2017 w powiecie jarosławskim program zrealizowało 50 przedszkoli i szkół podstawowych. Edukacją objęto 1775 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas ?O? szkół podstawowych oraz 976 rodziców. 32 nauczycieli wzięło udzia ...
2017-06-26 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w kąpielisku GMINNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKU I REKREACJI W RADAWIE Z DNIA 2017-06-22

Na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz.1412 z późn.zm.),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust.5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...
2017-06-22 Więcej
OCENA BIEŻĄCA JAKOŚCI WODY w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ZALEW „ZEK” RADYMNO Z DNIA 2017-06-22

Na podstawie : -
- art. 4 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412),
- art. 34 c ust.2, art. 34 d ust. 5, art.156 ust.1 pkt 8, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Pra ...
2017-06-22 Więcej
Bieg po zdrowie podsumowanie I edycji
2017-06-20 Więcej
Laureaci konkursu pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!" w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs skierowany był dzieci z oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i klas „O” w szkołach  podstawowych z powiatu jarosławskiego, jako wzmocnienie ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” . Za ...
2017-06-05 Więcej
Laureaci powiatowego konkursu plastycznego pt. "Nie pal przy mnie proszę!" realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu "Nie pal przy mnie proszę" w roku szkolnym 2016/2017.

W dniu 31 maja br. w świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów powiatowego konkursu „Nie pal przy mnie proszę!„. Nagrody wręczył Państwowy Pow ...
2017-06-05 Więcej
Zaproszenie na kurs klasyfikatora grzybów

Informacja dla Urzędów Miast i Gmin, podmiotów gospodarczych prowadzących handel targowiskowy bądź skup grzybów świeżych, oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podkarpackiego i województw sąsiednich.

Podkarpacki Pa ...
2017-06-01 Więcej
VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych - etap powiatowy

Tekst alternatywny


29 maja 2017 roku na małej scenie w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się etap powiatowy VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” pod honorowym patronatem Starosty ...
2017-05-31 Więcej
31 maja 2017 roku -Światowy Dzień bez Tytoniu


Światowy Dzień bez Tytoniu to akcja, którą zainicjowano na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie. Co roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia i partnerzy kampanii mają na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu oraz zagrożenia z ...
2017-05-26 Więcej
Informacja dla Organizatorów Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci ...
2017-05-23 Więcej
Bezpieczne zabawki - Jak wybierać i dezynfekować zabawki?
2017-05-23 Więcej
Wyniki konkursu plastycznego pt. "Mamo, Tato, nie pal przy mnie!"

Wyniki konkursu plastycznego pt. „ Mamo, Tato, nie pal przy mnie!” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Czyste powietrze wokół nas” w powiecie jarosławskim.

Do konkursu plastycznego pt. „ Mamo, Tato ...
2017-05-23 Więcej
Wyniki konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie proszę!”

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Nie pal przy mnie proszę!” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Nie pal przy mnie proszę” w powiecie jarosławskim.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie pracy przez dzieci, ...
2017-05-23 Więcej
Tydzień Świadomości Czerniaka
Tekst alternatywny

W dniach 15-21 maja br. w całej Polsce obchodzony jest Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma zachęcić do regularnych badań i przestrzegania podstawowych zasad profilaktyki.

Hasło tegorocznej edycji to #7W przeciwko czerniakowi.

www ...
2017-05-18 Więcej
PROGRAM PARADY SCHUMANA 20 MAJA 2017
2017-05-15 Więcej
KONKURSU MAŁY EKSPERT DS. LEKKIEGO TORNISTRA
2017-05-04 Więcej
XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod hasłem „Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej”
Tekst alternatywny


7 kwietnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego pod hasłem „Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej”.

Organiz ...
2017-04-18 Więcej
Lekki tornister
Tekst alternatywny


jest ogólnopolskim projektem, skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas „ 0”. Zapoczątkowany został przez Fundację Rosa w 2011 roku, od 2016 roku prowadzony jest w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Dz ...
2017-03-30 Więcej
Regulamin XVI Powiatowego Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego

Tekst alternatywny


Organizatorzy:
- Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu
- Podkarpacka Sieć Szkół Promujących Zdrowie-rejon Jarosław, Przemyśl
- Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Pr ...
2017-02-16 Więcej
VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. "Porozmawiajmy o uzależnieniach"
2017-02-08 Więcej
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 2017 "Depresja - porozmawiajmy o niej"
Tekst alternatywny


Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych c ...
2017-02-08 Więcej
"Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość" nowa kampania społeczna w ramach Projektu KIK/68
2017-01-31 Więcej
Ferie zimowe 2016
2017-01-16 Więcej

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.